bảng giá xe hyundai tại bảo lộc

Bảng Giá Xe 1
Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn : 850000000 đ
Custin 1.5T-GDi Đặc biệt : 945000000 đ
Custin 2.0T-GDi Cao cấp : 999000000 đ
Bảng Giá Xe 2
Palisade Exclusive 7 chỗ: 1469000000 đ
Palisade Exclusive 6 chỗ: 1479000000 đ
Palisade Prestige 7 chỗ : 1559000000 đ
Palisade Prestige 6 chỗ : 1589000000 đ
Bảng Giá Xe 3
Stargazer 1.5 AT - Tiêu chuẩn: 575000000 đ
Stargazer 1.5 AT - Đặc biệt: 625000000 đ
Stargazer 1.5 AT - Cao cấp: 675000000 đ
Stargazer 1.5 AT - Cao cấp 6 ghế: 685000000 đ
Bảng Giá Xe 4
Elantra 1.6 AT - Tiêu chuẩn : 599000000 đ
Elantra 1.6 AT - Đặc biệt : 669000000 đ
Elantra 2.0 AT - Cao cấp : 729000000 đ
Elantra 2.0 AT - Turbo N-line : 799000000 đ
Bảng Giá Xe 5
Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn: 620000000 đ
Hyundai Creta 1.5L Cao cấp: 670000000 đ
Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt: 730000000 đ
Bảng Giá Xe 6
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn : 360000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT: 405000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 435000000 đ
Bảng Giá Xe 7
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 380000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 425000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 455000000 đ
Bảng Giá Xe 8
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 426100000 đ
Accent 1.4 MT: 472100000 đ
Accent 1.4 AT: 501100000 đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 542100000 đ
Bảng Giá Xe 9
Santafe Xăng 2.5 Tiêu chuẩn: 1030000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1130000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Đặc biệt: 1190000000 đ
Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1290000000 đ
SantaFe Xăng 2.5 Cao cấp: 1240000000 đ
SantaFe 2.2L dầu cao cấp: 1340000000 đ
Bảng Giá Xe 10
Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn: 636000000 đ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt: 699000000 đ
Hyundai Kona 1.6 Turbo: 750000000 đ
Bảng Giá Xe 11
Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn:: 825000000 đ
Tucson 2.0L Xăng Đặc biệt: 925000000 đ
Tucson 2.0L Dầu Đặc biệt: 1030000000 đ
Tucson 1.6L T-GDi Đặc biệt: 1020000000 đ